Оптимізація структури управління регіоном на платформі геоінформаційних систем в умовах децентралізації

PER ASPERA AD ASTRA

Реформа децентралізації відкрила простір для реалізації ряду ініціатив і можливостей на рівні громад, проте загострила ризики управлінської спроможності місцевої влади через відсутність єдиного інформаційного простору для горизонтальної і вертикальної інтеграції управлінських систем регіону. Вирішення цієї проблеми є можливим за рахунок запровадження системи обґрунтування, узгодження усіма зацікавленими сторонами, прийняття і контролю реалізації управлінських рішень у сфері управління територіями на основі розбудови регіональної багаторівневої мережі геопорталів.
З цією метою установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації та Поліським національним університетом підготовлено та подано для участі у конкурсі проектів у рамках «Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України» проект «Оптимізація структури управління регіоном на платформі геоінформаційних систем в умовах децентралізації».
Пропонований проєкт реалізує принципово нову для області систему ефективного прозорого демократичного управління територіями на основі розбудови інформаційної електронної технології підтримки прийняття і контролю реалізації управлінських рішень, що, зокрема:
* забезпечить інвентаризацію місцевих і регіональних ресурсів, створення єдиного електронного паспорту ресурсного потенціалу кожної громади як одного з перших кроків до «держави у смартфоні»;
* покращить взаємодію між собою органів публічної влади на всіх рівнях управління і покращить якість їх управлінських рішень завдяки уніфікації, стандартизації і розмежуванню доступу до усього спектру інформації публічного управління;
* забезпечить центральні органи управління державою найбільш актуальною, верифікованою й логічно структурованою інформацією місцевого й регіонального рівня із зручним і швидким пошуком;
* убезпечить децентралізаційну реформу від вакууму управлінських рішень на рівні регіону в умовах переходу від районного адміністративно-територіального поділу до системи взаємодіючих об’єднаних територіальних громад (ОТГ);
* інтегруватиме Україну в світові інформаційні мережі та ресурси – від безпеки (Інтерпол та інше) до сільського господарства, від метеорології до транспортних логістичних потоків тощо;
* забезпечить інформаційну підтримку Системи Національної безпеки України, сприятиме кращому розв’язанню усього спектру безпекових проблем – від особистої безпеки громадян до національної й екологічної безпеки держави;
* забезпечить можливості вільного доступу громадян до вироблення та реалізації державної політики, прийняття управлінських рішень;
* сприятиме вільному доступу громадян до правдивої інформації про діяльність державно-владних структур, що суттєво покращить можливості громадськості здійснювати контроль за владою;
* сприятиме підвищенню професійної компетентності та навичок проєктного менеджменту державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, представників неурядових організацій через запровадження навчально-методичних науково-дослідницьких регіональних офісів, розробку й реалізацію ними проєктів місцевого й регіонального розвитку на основі систематизованої інформації про регіон.
За підсумками реалізації проєкту буде:
1. Сформовано програмно-апаратну та геопросторову інфраструктуру системи.
2. Створено єдиний електронний паспорт ресурсного потенціалу громад та цифрової карти території за світовими стандартами та використання їх для управління розвитком території.
3. Створено регіональний освітній простір для поширення досвіду і знань на інші території і громади.
4. Розроблено Стратегію розвитку громад, як комплексу інвестиційних пропозицій у контексті загальної Стратегії розвитку регіону.

Переглянути проєкт